Válaszunk a KEHI megkeresésére

A Szivárvány Misszió Alapítvány nem ismeri el a KEHI ellenőrzés jogszerűségét, mivel szervezetünk állami tulajdont nem kezel, állami támogatást nem kért és nem is kap. Álláspontunkról a KEHI-t alábbi levelünkben tájékoztattuk.

Az SZMA egyik működési alapelvének tekinti az átláthatóságot, ám ennek megvalósítását az NCTA által támogatott projektünk kapcsán a pályáztató szervezet és a szélesebb társadalom felé érezzük magunkra kötelezőnek. Úgy gondoljuk, hogy kétes célú vizsgálatok helyett a közösségünknek, nektek tartozunk elszámolni.

Meggyőződésünk, hogy az elrendelt vizsgálat célja az érintett civil szervezetek megfélemlítése, valamint a hazai civil szféra ellehetetlenítése. Ezt elfogadni és eltűrni nem vagyunk hajlandók.

a KEHInek elküldött levelünk alább olvasható:

Tisztelt dr. Harmati Zita!

Mai nappal kaptuk kézhez levelét, amelyben arról tájékoztat, hogy vizsgálat indult a Szivárvány Misszió Alapítványnak a Norvég Civil Támogatási Alapból az „Előbújás napi rendezvények megszervezése” című projektre kapott támogatásával kapcsolatban. A levél fejlécében az szerepel, hogy a vizsgálatot a KEHI Állami Tulajdont Ellenőrző Főosztálya folytatja le. Ezzel kapcsolatban szeretnénk tájékoztatni arról, hogy a Szivárvány Misszió Alapítvány állami tulajdont nem kezel, vagyontárgyai között nem szerepelnek az állami tulajdonba tartozó vagyontárgyak, állami támogatást nem kért és nem is fogadott el az elmúlt években. Ezek alapján számunkra nem világos, hogy hogyan kerültünk a vizsgálat látókörébe.

Levelében a KEHI-rendelet 11.§ (3) bekezdésére hivatkozik, amely szerint „a Kormány döntése, a miniszterelnök vagy a miniszter utasítása alapján a Hivatal elnöke soron kívüli kormányzati ellenőrzést rendel el.” Tisztelettel kérnénk szíves tájékoztatását azzal kapcsolatban, hogy az ellenőrzést ki rendelte el és erre milyen indokok alapján került sor.

Levelében hivatkozik az államháztartásról szóló törvény 63.§ (1) bek. a), c) és h) pontjaira mint az ellenőrzési jogosultságot megalapozó okokra. Az a) pont szerint a KEHI ellenőrzési jogköre kiterjed a kormánydöntések végrehajtásának ellenőrzésére. Ezzel kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy a Szivárvány Misszió Alapítványt érintő utolsó kormányzati döntés a Budapest Pride Felvonulás 2 évvel ezelőtti megtiltásával volt kapcsolatos, ennek azonban államháztartási vonatkozása nem volt, így ez az ellenőrzést nem alapozza meg.

Az Áht. 63.§ (1) bek. c) pontja szerint a KEHI ellenőrzési jogköre kiterjed „az … alapítványoknak, … és az egyesületeknek nyújtott költségvetési támogatások és az államháztartás központi alrendszeréből nyújtott más támogatások - ideértve a nemzetközi szerződések alapján kapott támogatásokat és segélyeket is -, és az említett szervezetek részére meghatározott célra ingyenesen juttatott állami vagyon felhasználásának ellenőrzésére.” Ezzel kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy tudomásunk szerint a Szivárvány Misszió Alapítvány nem kapott költségvetési támogatást, illetve semmilyen támogatást az államháztartás központi alrendszeréből, és – bár nagy szükségünk volna egy irodára – nem juttattak a részünkre ingyenesen állami vagyont sem. Tisztelettel kérnénk tájékoztatását azzal kapcsolatban, hogy milyen információk támasztják alá azt, hogy a Szivárvány Misszió Alapítvány ilyen támogatást kapott volna. Az Áht. 63.§ (1) bek. h) pontja egy utaló szabály, és lévén az a) és c) pontokban meghatározott ellenőrzési jogkörök a Szivárvány Misszió Alapítványt nem érintik, ezeknek az ellenőrzés szempontjából szintén nincs relevanciája.
Az Előbújás napi rendezvényekkel kapcsolatos pályázatunk és a projekt sikeresen lezárult. A projektről szóló beszámoló narratív és pénzügyi részét is megküldtük a lebonyolító szervezet részére, amely a beszámolót elfogadta és a projektet lezárta. Tájékoztatjuk továbbá arról, hogy az Előbújás napi rendezvényekkel kapcsolatos, levelében kért információk jelentős része nyilvánosan elérhető az interneten az alábbi linkeken:

http://budapestpride.hu/cod/az-elobujasrol
http://budapestpride.hu/cod/hogyan-segitsek-ha-valaki-elobujik-nekem
http://budapestpride.hu/cod/mit-tegyek-ha-egy-transz-baratom-elobujik-nekem 
http://budapestpride.hu/cod/elobujas-napja-coming-out-day 
https://www.youtube.com/watch?v=7cu86pnQbm4
https://www.youtube.com/watch?v=8CiOh9TLi0Y
https://www.facebook.com/events/234305150056640/
https://www.facebook.com/events/444745258976818/
https://www.facebook.com/events/378065392297059/

Üdvözlettel:
Szivárvány Misszió Alapítvány 

Válaszunk a KEHI megkeresésére