Rendőri mulasztások a Budapest Pride Felvonuláson

A Budapest Pride Felvonulás a gyülekezési jog hatálya alá tartozó rendezvény. Rendjének fenntartásáért a szervezők felelnek. Külső fenyegetések, támadások ellen azonban a rendőrségnek kell megvédenie a rendezvény résztvevőit, hiszen a közrend és a közbiztonság fenntartása az ő feladata, és a rendezvényt megzavarók eltávolításáról is ő intézkedik. Az idei Budapest Pride Felvonulás résztvevőinek kárára megvalósított szabálysértések és bűncselekmények tekintetében megítélésünk szerint a rendőrség sok esetben nem teljesítette intézkedési kötelezettségét.

A 2014-es Budapest Pride Felvonulás rendőri biztosításában olyan hiányosságokat és mulasztásokat tapasztaltunk, amelyek a felvonulás résztvevőinek testi épségét és személyes biztonságérzetét fenyegették.

A beengedést több probléma és veszélyes helyzetek jellemezték. A déli irányú beengedési pontok a környéken randalírozók miatt az utolsó pillanatban változtak meg, azokat kiszámíthatatlan módon nyitotta és zárta a rendőrség. Békés, a felvonulásra tartó emberek a beengedési pontok közvetlen közelében több ponton randalírozók által fenyegetve és kergetve teljesen védtelenek maradtak. A felvonulásra érkezőknek az elkordonozott területekről való kizárását kimondott vészhelyzetekben is fenntartotta a rendőrség. Sok esetben menetkísérő önkéntesek álltak a randalírozók és a felvonuláshoz csatlakozni akarók közé, miközben rendőri intézkedés nem történt.

A Honvéd utcánál az érpataki polgármester szitkozódott, félelmet keltő módon lépett fel, és vállaltan egyet nem értve a rendezvény értékeivel próbált bejutni a rendezvény területére. Mindeközben a beengedő pontot társaival teljesen elzárta és több száz ember gyülekezési jogát korlátozta. A szervezők többször felszólították a távozásra, majd a rendőrség beavatkozását is kérték. Az ilyen esetekben szükséges rendőri intézkedés fél órán keresztül nem valósult meg. Végül a polgármester és társai egy nagyobb rendbontó tömeggel elhagyták a helyszínt és más beengedési pontok irányába távoztak.

A felvonuláson részt vevő egyik kamion tetejére felmászott egy férfi, veszélyeztetve a felvonulók és önmaga testi épségét. Ismeretlen tartalmú táskával hadonászott, riadalmat keltve a rendezvény résztvevőiben. Az instabil ponyvaszerkezetről végül menetkísérők szedték le, miközben több tucat, a kamion körül álló, a férfi tettét és annak lehetséges következményeit észlelő rendőr nem avatkozott közbe. A kamionra felmászó férfit végül semlegesítő három menetbiztosító ellen azóta a rendőrség csoportos garázdaság bűntettének megalapozott gyanúja miatt eljárást indított. Amennyiben az eljárás során aránytalan vagy indokolatlan erőszak alkalmazására derül fény – ennek megállapítása nem a mi hatáskörünk –, azt természetesen elítéljük. A kamionra mászó férfit időközben rendzavarás szabálysértés vádja alól gyorsított eljárásban felmentették.

A felvonulásról való eltávozás majdnem egy órán keresztül nem volt lehetséges. A távozásra kijelölt egyetlen távozási ponton, a Bajza utcai kisföldalatti megállójánál feltorlódtak az emberek és csak hosszú várakozási idő után tudták elhagyni a helyszínt.

A kordonon kívül a felvonulás teljes ideje alatt számos jól dokumentált szabálysértést és bűncselekményt valósítottak meg a felvonulás résztvevői ellen, többek között testi sértés, közösség tagja elleni erőszak, közösség elleni izgatás, gyülekezési szabadság megsértése, garázdaság bűncselekményét. Közülük a rendőrség öt embert állított elő.

Mindezek fényében úgy ítéljük meg, hogy összességében a nagyszámú rendőri állomány munkáját utolsó pillanatban megszülető döntések, nehézkes kommunikáció, lassú reakcióidő és határozatlanság jellemezte. A felvonulás résztvevői sok esetben teljesen védtelenek maradtak a randalírozók fenyegetésével és esetenként az ellenük irányuló fizikai erőszakkal szemben.

A felvonulás napján feladatukat tisztességesen végző rendőrök munkáját köszönjük. Ezzel együtt felszólítjuk a rendőrséget, hogy a jövőben erőit ne a többezres békésen ünneplő tömeg hermetikus elkordonozására, hanem a néhány tucat agresszív randalírozó izolálására és a bűncselekmények megelőzésére, megakadályozására, jogellenes rendezvények oszlatására koncentrálja.

A tegnapi napon írásban kértük a felvonulás útvonalán és annak környékén a térfigyelő kamerák által rögzített videoanyagok megőrzését, hogy azok a bűncselekmények ügyében történő további nyomozásokat segítsék. Kérjük továbbá, hogy akinek birtokában van olyan kép- vagy hanganyag, amely a felvonulás résztvevői ellen elkövetett szabálysértéseket vagy bűncselekményeket dokumentál, azokat juttassák el a felvonulas@budapestpride.hu e-mailcímre.

(Kép forrása: http://magyarnarancs.hu/lokal/a-budapest-pride-2014-kepei-90822)

Rendőri mulasztások a Budapest Pride Felvonuláson