Közel 100 LMBTQ témájú könyv a Budapest Pride Filmfesztiválon

Idén a Budapest Pide LMBTQ Filmfesztiválon ismét kedvezményes könyvvásárral várunk benneteket. A Kolorban keddtől vasárnapig minden nap 17.00-tól 20.30-ig lesz nyitva a könyvesbolt, egy helyre gyűjtve olyan LMBTQ-témájú könyveket és filmeket, amelyek a közösségünket érintik és érdekelhetik. A közel száz kötet közül következzék az elmúlt néhány évben megjelent könyvek rövid bemutatása.

Pszichológia:

Ritter Andrea: Melegek. Ismeretlen ismerősök a 21. században

Budapest, Corvina, 2014

Az LMBTQIA emberekkel - elsősorban - pszichológiai kérdésekkel foglalkozik Ritter Andrea tanulmánykötete, amely gyakorlatilag az első témába vágó, magyar szerző tollából magyar nyelven megjelent szakkönyv. A kötet egy rövid "szótárral" kezdődik, megmagyarázva a betűszó egyes tagjait, valamint olyan kapcsolódó fogalmakat, mint a heteronormativitás, heteroszexizmus, homofóbia és internalizált homofóbia. Ezt a részt egy három tanulmányból álló blokk követi, a coming out, vagyis az "előbújás" folyamatával foglalkozva, bemutatva az érintett személy, a hozzátartozó nézőpontját és egy lehetséges pszichoanalitikus értelmezést egyaránt (a szerző a középső írásban felvázolja egy négyalkalmas családi coming out konzultáció lehetséges forgatókönyvét is). A következő tanulmány arról való töprengés, hogy vajon öröklött vagy szerzett tulajdonság-e a heteroszexualitástól eltérő szexuális orientáció. A következő három fejezet terápiás vonatkozásokat tárgyal: szó esik arról, mit gondoltak a pszichoanalitikusok Freudtól napjainkig a témáról, hogy melyek a női homoszexualitás modern pszichoanalitikus magyarázatai, az utolsó fejezet pedig a ma leginkább elterjedt ún. affirmatív, vagyis támogató terápiát mutatja be, és azt, hogy mit gondol ma a kérdésről a világszerte mértékadónak tekintett Amerikai Pszichológiai Társaság (amely 1973-ban törölte a mentális betegségek listájáról a homoszexualitást). A szerző külön kitér az azonos nemű, gyermeket nevelő szülőkre is.

Vallás:

Kincses Marcell: Coming out könyv. Egy meleg ifjúsági lelkész előbújásának története

Budapest, Magánkiadás, 2014

A Kincses Marcell álnéven író szerzőnek ifjúsági lelkészi hivatását szexuális orientációjának felvállalása miatt kellett elhagynia. Ma már sikeres coach, ám fontosnak tartotta, hogy megírja saját, sokak számára is tanulságos történetét melegsége felvállalásával kapcsolatban. A szerző feleleveníti gyermek- és kamaszkorát, azt, hogy miként döbbent rá melegségére, az egész kérdést azonban - értelemszerűen - a vallásos melegek szemszögéből nézi. Ennek köszönhetően hosszan esik szó a melegséggel kapcsolatos vallási álláspontokról, a teológiai "igazságokról", arról, miként egyeztethető össze személyes szinten a két identitás, valamint részletesen ír az öt évvel ezelőtt, 27 éves korában történt coming outról, és annak következményeiről, így lemondásáról és arról, hogyan építette fel ezután új életét. Általánosságokról is ír: az LMBTQ emberekkel kapcsolatos társadalmi előítéletekről, a felvállalás nehézségeiről, de több személyes vonatkozást is szóba hoz, így például a vallásos zene szeretetét, azon depressziós életszakaszát, amíg küzdeni próbált a "meleg kísértéssel", elnyomva saját vágyait, emellett önelfogadásának állomásairól, első szexuális élményéről vagy a társkeresés nehézségeiről is szót ejt. A végén összefoglalja azt a 13+1 dolgot, amit az előbújása tanított neki. Mindekinek ajánlható, akit a hit és a melegség sokak által összeegyeztethetetlennek tartott viszonya érdekel.

Irodalomtörténet:

Csehy Zoltán: Szodoma és környéke. Homoszexualitás, barátságretorika és queer irányulások a magyar költészetben

Pozsony, Kalligram, 2014

A felvidéki magyar költő, irodalomtörténész legújabb kötete az első olyan magyar nyelvű monográfia, amely azt kívánja bemutatni, hogy miként jelenik meg a magyar költészetben a meleg, gay, queer tárgyú és irányultságú költészet, illetve a róla szóló diskurzus, a középkortól napjainkig. A bevezető fejezetben a szerző az alapfogalmakat, vizsgálata módszerét igyekszik leírni. A második rész elsősorban azt vizsgálja, miként jelent meg a téma a középkori versekben, Janus Pannonius alkotásaiban, hogy bizonyos ókori homoerotikus vonatkozású motívumok (például Ganümédész elrablása, Akhilleusz és Patroklosz, Hiacynthus és Apolló története), vagy éppen a katonai homoszocialitás hogyan jelentek meg a reneszánsz és a klasszikus magyar lírában. A harmadik részben olyan témákkal találkozunk, mint Arany János: Szondi két apródja című balladájának áthallásai, a homoszocialitás és barátságretorika Thaly Kálmán költészetében, Czóbel Minka költészetének vágymintázata, Vay Sándor/Sarolta verseinek nemi ambivalenciái, a nemi ambivalenciák és a dekadens "görögség" Babits műveiben, a nők iránti vonzalom mintázatai Török Sophie néhány versében, a mára szinte teljesen elfeledett Veér Imre versei vagy Faludy György művészetének queer aspektusai. A negyedik egységben olvashatunk a 20-21. századi magyar erotikus líra Szapphó-képéről, Szent Sebestyén alakjáról a magyar irodalomban, a Mások című meleg érdekvédelmi folyóirat kísérleteiről a populáris és aktivista meleg költészet megteremtésére, és olyan kortárs szerzők munkásságáról, mint Bak Zsuzsanna, Birtalan Balázs, Dunajcsik Mátyás, Fabó Kinga, Gerevich András, Gordon Agáta, József Etella, Nádasdy Ádám, Pályi Sándor Márk, Rosmer János, Sós Dóra vagy Szabó Judit. A hiánypótló jellegű, rendkívül alapos kötet angol nyelvű összefoglalással, irodalomjegyzékkel és betűrendes mutatóval zárul.

Aforizma-gyűjtemény:

Meleg ABC (válogatta, fordította és szerkesztette: Zalotay Melinda)

Budapest, Katalizátor, 2014

Nem először jelentkezik idézetgyűjteménnyel Zalotay Melinda - általában szerzőtársával, Salamon Gáborral közösen több kötetet is kiadott már. Ő maga már nem érhette meg jelen újabb aforizmagyűjtemény megjelenését, mely ezúttal a melegséggel kapcsolatos idézeteket tartalmaz. A válogatás alapja négy, kifejezetten a témába vágó, angol nyelvű idézetgyűjtemény volt, kiegészítve mindazokat saját gyűjtéseivel és internetes forrásokkal. A kiadványban kulcsszavak alapján, ábécérendben következnek az idézetek. Az abnormális szócikknél például a következő szerepel, Rita Mea Brown amerikai írónőtől: "Csak azok ferde hajlamúak, akik senkit sem szeretnek." A kötetzáró idézet, a zsidók szócikk kacsán pedig Jean Cocteau-tól olvashatunk: "A melegek éppolyan félreérthetetlenül felismerik egymást, mint a zsidók." A megszólalók között nagyrészt leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű és queer személyeket találunk, de természetesen heteroszexuális hírességek (politikusok, művészek, aktivisták stb.) is megszólalnak, a támogató jellegű hozzászólásoktól a leginkább homofób megfogalmazásokig. Az idézeteket betűnként egy-egy fekete-fehér fotó vezeti be; a kötet végén pedig névmutató segíti a keresést. Minden idézet magyar és angol nyelven is elolvasható, így akár nyelvgyakorlásra is használható.

Szépirodalom:

Laure Charpentier: Gigola

Budapest, K.u.K., 2011

A részben önéletrajzi ihletésű, hazájában kultuszkönyvnek számító regény Párizsban játszódik, a hatvanas években. A huszonöt éves, fiús életet élő leszbikus lány elrontott orvosi tanulmányai és az első, szerencsétlenül végződő szerelem (Daphné) után beleveti magát az éjszakai életbe. A "Just a gigolo", a bőrébe ivódott sanzon lendületet ad neki, hogy az legyen, aki akar. Gigola néven tökéletesen férfias dendivé válik. Szmokingban jár, vörös szegfűvel a gomblyukában, ezüstgombos, kobra fejű botját lóbálva. Így lesz a Pigalle prostituáltjainak és az előkelő negyedek gazdag nőinek a kedvence, lányokat futtató, kifinomult selyemfiú-lány. Dől a pénz és az alkohol, de persze ez sokáig nem mehet így. Találkozása a távolságtartó Alice-szal, aki a legjobban ellenáll vágyának és uralkodásának, teljesen megváltoztatja életét... A nyíltan erotikus jeleneteket is tartalmazó regényt eredetileg 1972-ben adták ki, ám hamar betiltották. A 2002-ben újra megjelent, a nemi határokat el nem ismerő szerelemről szóló regényből nemrég sikeres film is készült, a szerző rendezésében, mely díjat nyert a sevillai Európa Filmfesztiválon, és a Budapest Pride-on is vetítettük, 2011-ben.

Gerevich András: Tizenhat naplemente

Pozsony, Kalligram, 2014

Gerevich András negyedik verses könyvének darabjai szinte egytől egyig a pontos, szabatos leírás, a nagyon határozott, markáns narráció alkotásai. Verseiben tüzetesen leírja a látványokat, strófáiban nyoma sincs áthallásoknak, allúzióknak, allegorikus látásmódnak, már-már szenvtelen tárgyszerűséggel szól; versei olykor „egyperces novellákként” olvashatók, azok közül is a minimalista fölfogásban íródott, állókép-szerű darabokként. Verseinek szimmetrikus szerkezetét Gerevich nagyon pontosan komponálja, ügyel az arányokra, tudatosan ismétel motívumokat, kiszámítottan vált képet és gondolatot, verseiben minden éppen a helyén van. Talán ez a szabályosság is hangsúlyozza vagy éppen leplezi a vágyát és hiányérzetét: a férfi férfiak iránti vonzalmát (A síbolti eladó; Napok és szavak). Barátok arcai, társak emlékei, családi képek és helyszínek soroltatnak ebben a pontosságával, szabályosságával, arányosságával szinte tüntető versvilágban, ugyanakkor a darabok mélyén ott van az elmúlás fájdalma, a hiányérzet, a férfiak iránt érzett, szégyellt vagy vállalt vonzalma, vagy e vonzalom sejtelme. A kortárs költészet kiemelkedő darabja.

Alan Hollinghurst: Más apától

Budapest, Scolar, 2013

1913 nyarán, nem sokkal az első világháboú előtt veszi kezdetét Alan Hollinghurst grandiózus regénye. George Sawle meginvitálja cambridge-i évfolyamtársát és barátját, a sármos, fiatal, arisztokratikus költőt, Cecil Valance-t egy hétvégére családi birtokukra. George - és hamarosan tizenhat éves húga, Daphne is - el van ragadtatva Ceciltől, s megbabonázva hallgatja történeteit a Corley-birtokról. Az ifjú Valance Daphne füzetébe rótt pár soros verse, a "Két hold" örökre megváltoztatja a Sawle testvérek életét, de nem csak az övékét: miután Cecil hősi halált hal a háborúban, költeménye egy egész generáció alapköve lesz, amelyet mindenki kívülről fúj. Ugyanakkor George-nak és Daphne-nak a vers mást jelent - egymástól függetlenül mindketten meg vannak győződve róla, hogy Cecil annak idején nekik dedikálta. Daphne így hozzá megy Cecil zabolátlan természetű bátyjához, Dudleyhoz, de a keresett boldogságot nem leli mellette. Hármójuk titokzatos kapcsolata pedig több generáció sorsának alakulását is megszabja... Szépirodalmi igénnyel megírt, nagyívű történet, amely amellett, hogy elragadó tablókép a huszadik századi Angliáról, a meleg témát is boncolgatja.

Timothy Kurek: Kereszt a szekrényben. Egy ember megbotránkoztató kísérlete, aki Jézust keresi a társadalom peremén

Szeged, Könyvmolyképző, 2013

A Szivárvány kör című, meleg témájú regényeket magába foglaló ifjúsági sorozat második darabjának szerzője Timothy Kurek, a mű pedig, mint azt a hátlapon olvasható reklámszöveg is mondja, "egy homofób keresztény férfi kálváriája - melegként". A szerző az ún. Bibliaövezetben, Nashville városában nőtt fel, amely szigorú, konzervatív keresztény gyülekezeteiről ismert. Egy evangélikus főiskolán, a Liberty Egyetemen tanult, innen is, és családjából is valósággal "szívta magába" a homofóbiát. Egy nap azonban egyik barátja révén eljutott egy melegbárba, ahol meglepő módon nem a sztereotípiáival találkozott, majd egy barátjáról, Elizabethről megtudta, hogy leszbikus, és hogy szülei kitették emiatt otthonról. Ez indította el egy nem mindennapi kísérlet felé. Éveken keresztül küzdött saját hitével, hogy egyháza - az eredeti keresztény tanításokkal ellentétben - nem szereti, hanem eltaszítja magától a melegeket. Így végül úgy döntött: a 2009-es évet melegként éli meg. Heteroszexuális létére családja, barátai, mindenki előtt melegnek adja ki magát, hogy a saját bőrén tapasztalja meg, milyen reakciók érik azt, ha valaki "előbújik a szekrényből", hogy milyen hatással van a melegség bélyege az életére, hogy leküzdje saját homofóbiáját és esetleg hatással tudjon lenni másokra is. Ezt az egy évet mutatja be a leplezetlenül szókimondó regény, mely igyekszik bemutatni a kísérlet előtti és alatti időszakot is, mely még a szóhasználatban is megmutatkozik (a fordításba azonban sajnos becsúszott néhány pontatlanság).

James Lecesne: Trevor

Budapest, Tilos az Á Könyvek, 2014

A Trevor című regény egy tizenhárom esztendős meleg iskolás fiú fiktív naplója (annyira persze nem fiktív, hiszen jelentős részben önéletrajzi vonatkozású). A főhős mindig is érezte, hogy más, mint a többiek, de még nem tart ott, hogy egyértelműen melegként vállalja fel magát. Mindig is utálta a focit, helyette a művészetek érdekelték, játszik az iskolai színjátszó körben, valamint azzal próbálja felkelteni az érdeklődést maga iránt, hogy gyakran eljátssza a saját halálát. Aztán úgy dönt: Halloweenra Lady Gagának öltözik, mert 1. ő a legkedvencebb kedvence, 2. valódi sztár és 3. eredeti, fel tudott állítani új szabályokat arra vonatkozóan, hogy mi a normális. Ezzel pedig megkezdődik a vesszőfutása, hiszen a szomszédsrác, Zac szerint akinek ilyen "buzis" ötlet jut eszébe, az csakis meleg lehet. A regény gyakorlatilag Trevor naplója: ebben írja le, hogyan teszik pokollá az életét az iskolában, folyamatosan cikizik vagy csak átnéznek rajta, hogy KÖCSÖG feliratot firkálnak a szekrényére, hogy éjszakái azzal telnek, hogy a Facebook-oldaláról törli a gyalázkodó kommenteket, hogy az egy ideig legjobb barátjának tartott élsportoló srác megírja neki, hogy "buzi, gyenge ember és talán meg sem érdemli, hogy éljen", hogy kétségbeesett szülei a szerencsétlen Joey atyához viszik őt, amely miatt a vallásváltáson gondolkodik, végül pedig az öngyilkosságot is kipróbálja (szerencsére sikertelenül)... Az eredetileg televíziós forgatókönyv formájában feldolgozott, 2012-ben megszületett regény - amellett, hogy nagy beleérző erővel próbálja megmutatni egy melegsége miatt folyamatosan szekált fiatal hétköznapjait, gondolatvilágát - egy társadalmi mozgalom mozgatórugója is lett egyben. Ennek köszönhetően jött létre ugyanis Amerikában egy Trevor projekt nevű lelkisegély-szolgálat. Kamaszoknak és szülőknek is ajánlható kötet.

Ryan Loveless: Ethan és Carter

Szeged, Könyvmolyképző, 2013

A Könyvmolyképző legújabb sorozata (Szivárvány kör) olyan, külföldi szerzők tollából származó könyveket foglal magába, melyek a meleg szerelem témájával foglalkoznak, elsősorban továbbra is a fiatalabb korosztályokat megcélozva. A sorozatindító kötet két fiatal, egyben speciális problémával küszködő fiú egymásra találását és őszinte szerelmét meséli el. A huszonnégy éves Carter Stevenson nemrég költözött Los Angelesből egy csendes kaliforniai kisvárosba, Santa Josephinába. Valósággal elmenekült a nyüzsgő nagyvárosból, mert elege volt abból, hogy az emberek mindig bántják Tourette-szindrómája miatt. Az örökletes betegségben szenvedők nem mindig tudják kontrollálni a testüket. Ismétlődő, akaratlan mozgásokat végeznek (ezt hívják tikkelésnek), melyet Carter esetében dadogás is kísér, leginkább akkor, ha zavarban van, s az emberek rosszalló pillantásai és megjegyzései miatt ez bizony gyakran előfordul. Általános magányát az is fokozza, hogy meleg. Ám kellemes meglepetés számára, hogy úgy érzi, a szomszédban lakó fiú sokban hasonlít rá. A huszonhét esztendős Ethan Hartnak tíz évvel korábban autóbalesete volt, melynek következtében traumás agykárosodásban szenved. Szellemileg valahol egy kamasz fiú szintjén van, csak feketén vagy fehéren látja a világot, bizonyos feladatokkal jól megbirkózik, de sokszor nem boldogul egyedül, és van, amire egyenesen képtelen. És ő is a fiúkat szereti. Ethan és Carter a zene közös szeretetén túl az első pillanattól fogva érzékelik egymás iránti vonzódásukat, mely az első közösen töltött zenélés során egy csókban teljesedik ki. Ethan minden alkalmat megragad arra, hogy bebizonyítsa: ő és Carter összetartoznak, Carter azonban nem biztos a dolgában, hiszen korábban összetörték már a szívét. Vajon a két fiút érő állandó bántások, és betegségeik közéjük tudnak állni, vagy megtalálják az igaz szerelmet?... A meghatóan romantikus, a szexuális tartalmakat szókimondóan leíró regény leginkább a melegek körében találhat hálás közönségre, de minden a témára nyitott olvasónak nyugodt szívvel ajánlható.

Patrick McCabe: Reggeli a Plútón

Pozsony, Kalligram, 2013

Patrick McCabe 1998-ban született, ám magyarul még csak most olvasható regényének mindenképpen figyelemfelkeltő - egyesek szerint kifejezetten polgárpukkasztó - a témája. Főhőse Patrick Braden. Megnyerő, de rettenetesen elszánt fiatalember, aki gyerekkora óta érzi: más, mint a többiek. Apja Tyreelin kisváros plébánosa, anyjának viszont még csak a nevét sem tudja. Egy árvaházban nő fel. Már kisiskolás korában a lányos játékokhoz vonzódik, nevelőanyja ruháiban játszik, és sminkeli magát, ha egyedül marad. A hatvanas években telt gyermekkorában Patrick egy módon éli túl bántásokkal teli gyerekkorát: szellemes, elbűvölő viselkedésével és azzal, hogy gyengéden visszautasít minden olyan kísérletet, mely meg szeretné változtatni őt. Tartásának és eszének köszönhetően vészeli át a nehéz életkörülményeket, s senkinek és semminek nem hagyja, hogy beleszóljon abba, amiben hisz. Az iskolapadból kikerülve Londonba megy, ahol egy bár rendkívül népszerű transzvesztita előadóművésze lesz. A "Punci" művésznéven fellépő, ugyanakkor a Picadilly Circus környékén prostituáltként is dolgozó Patrick, miközben soha nem látott anyját is keresi a nagyvárosban, hamar bajba kerül, s végül a börtönben találja magát, mivel azzal vádolják meg, hogy az IRA terroristája… Számos kényes társadalmi kérdést: így a homo- és transzfóbiát, a kispolgári intoleranciát vagy a terrorizmust is érzékletesen bemutató regény általános gyűjtőkörű könyvtárak anyaga. A regényből 2005-ben, Neil Jordan rendezésében film is készült, Cillian Murphy főszereplésével.

Claire Messud: A király gyermekei

Budapest, Magvető, 2013

Claire Messud Man Booker-díjra is jelölt regényének főhősei New York-ban élő szabadelvű, szingli fiatalok, akik mind nyomot szeretnének hagyni a világban. Marina Thwaite, Danielle Minkoff és Julian Clarke már a Brown Egyetemen is haverok voltak, és barátságuk mind a mai napig tart. A Sdyney-ből emigrált, harminc felé közeledő Danielle a tévénél dolgozik, és nagy terve az, hogy az ausztrál őslakosokról és államuk kapcsolatáról, a hivatalos bocsánatkérésekről és az elmúlt évek jóvátételi kísérleteiről forgasson dokumentumfilmet, egyelőre azonban a zsírleszívásról kell riportot készítenie. A harminc éves meleg Julius-t, az állandó pénzzavarban szenvedő szabadúszó irodalomkritikust, aki egy vidéki kisvárosból költözött a Village-be, nemrég dobta Eric, de úgy néz ki, új irodai munkája, és megnyerő kollégája, David segítségével élete lassan megváltozik. Mariana első könyvét írja, A király gyermekei meztelenek címmel az öltözködés és a társadalom történetének összefüggéseiről, igaz már több éve dolgozik rajta, miközben a véleményvezér újságíró apjáról próbál leválni - egyelőre sikertelenül. Az ő társaságukhoz csatlakozik Marina vidéki unokaöccse, a kissé esetlen Frederick "Boothie" Tubb és a nagyra törő ausztrál szerkesztő, Ludovic Seeley. Ők is, mint társaik, sikeresek szeretnének lenni, miközben a boldogságot is keresik. Világuk akkor változik meg végérvényesen, amikor 2001 szeptemberében merényletet követnek el a World Trade Center ellen. Vajon miként tudják újrakezdeni életüket a tragédia után?... Több kritikus által is a közelmúlt egyik legfontosabb regényének nevezett alkotás.

Robert Nye: A néhai Mr. Shakespeare

Budapest, Gondolat, 2014

Robert Nye hazájában a legelismertebb szerzők közé tartozik. Összesen kilenc regényt írt eddig, igaz, 1998 óta nem látott napvilágot új regénye. Abban az évben jelent meg hazájában A néhai Mr. Shakespeare, mely most végre magyarul is olvasható. A történet narrátora a már rendkívül idős, a nyolcvanon is túli Robert Reynolds, alias Pickleherring (amely nemcsak pácolt heringet, hanem bohócot is jelent); mesterségére nézve csepűrágó, aki állítása szerint ifjúkorában felettébb közeli kapcsolatban állt mesterével. Shakespeare társulatának tagjaként, tizenhárom éves korától kezdve olyan fontos női szerepek első megformálója volt, mint Kleopátra, Júlia, Rosalinda vagy Lady Macbeth (akkoriban a női szerepeket is férfiak alakították). Sőt állítása szerint nem kevesebb volt, mint Shakespeare egyik szerelme, akihez a szonettek egy része is szól. Az első fejezetben leírja, mire is számíthatunk: "Itt van például William Shakespeare. Elmondok róla mindent. Mindazt, amit ildomos tudni Shakespeare-ről. És ha már itt tartunk, elmondom azt is sorra, amit nem ildomos tudni róla. Hogy hol járt és mikor. Hogy mi volt ő és mivégre. És ez nem minden: emellett megválaszolok olyan kérdéseket is, amelyek talán már régóta nem hagyják nyugodni önöket, nyájas olvasók. Mint például azt, hogy ki volt a szonettek Sötét Hölgye. És hogy Shakespeare miért csak a rosszabbik ágyát hagyta feleségére. Vagy hogy igaz-e, hogy halálakor pápista volt, életében meg szodomita. Vagy hogy mi okból vésetett átkot a saját sírjára". Az izgalmas irodalmi játék egyszerre anekdotákkal fűszerezett életrajz és bohém önéletrajz, másrészt érzékletes leírás a korról és Erzsébet királynő udvaráról - komolytalan, szellemes, szókimondó és frivol szöveg, melynek élvezhetőségét nagymértékben növeli Bényei Tamás mesteri fordítása.

Rácz-Stefán Tibor: Fogadj el!

Szeged, Könyvmolyképző, 2014

A bullying, vagyis az iskolai zaklatás a fő témája Rácz-Stefán Tibor - író, blogger. A media-addict.hu blog szerkesztője - regényének. Petra szegény vidéki lány, aki egy ösztöndíjprogramnak köszönhetően jut be a Szép Remények Gimnáziumba, egy elitiskolába, ahol elsősorban gazdag szülők iskoláztatják gyermekeiket. Petra hamar rájön, ha kiderül, hogy szegény, pokollá teszik az életét. Így hazudni kezd magáról, hiába figyelmezteti új osztálytársa, Dávid, az egyetlen srác, akinek elmondja az igazságot. Elsőre befogadják az osztálytársai, ám amikor kiderül az igazság, rögtön elkezdik szekálni. Amikor pedig egy róla készült, intim fotót feltesznek az internetre, elszabadul a pokol... Dávid sincsen könnyű helyzetben. Bár saját magát már elfogadta, retteg attól, ha kiderül, hogy meleg. Ott van például a rendkívül jóképű új fiú, Áron, aki mellé ül le a buszon, amellyel a gólyatáborba mennek. Belenéz az e-book-jába, így jön rá, hogy éppen egy meleg témájú regényt olvas. Ráadásul egy szobába osztják be őket, és rögtön poénkodni is kezd a dologgal,  hiszen látja, bejön Dávidnak. Vajon elárulja a titkát? És ha kiderül a melegsége, hogyan reagálnak rá az osztálytársak, meg a szülei?... A drámai végkifejletű regény apropóját egyébként megtörtént események - két zaklatás miatt öngyilkosságot elkövetett diák története - adták: Amanda Todd, akiről meztelen fotókat tettek ki a netre és Jamey Rodemeyer, aki a homofób zaklatás hatására vetett véget életének.

Róbert Katalin: Szívből, színből, igazán

Szeged, Könyvmolyképző, 2014

A Könyvmolyképző Szivárvány kör című sorozata meleg témájú ifjúsági regényeket közöl. A legújabb kötet, Róbert Katalin tollából egy különleges szerelmi háromszög történetét meséli el. Alex, az érettségi előtt álló fiú visszahúzódó, szerény srác. Valójában szerelmes legjobb barátjába, Patrikba, és bár ő is sejthet valamit, hiszen sülve-főve együtt vannak, nagyon közeli a barátságuk, és az nem nélkülözi az intimebb helyzeteket, ám hogy mit is érez iránta valójában, azt nem meri elmondani sem neki, sem másnak. Patrik, akinek apjával meglehetősen hűvös a viszonya, anyja pedig nemrég egy drámai autóbalesetben hunyt el, keresi az útját az életben. Bár első ránézésre határozott srácnak tűnik, fél a szeretettől és a szerelemtől, futó kapcsolatai azonban vannak. Gyakran flörtöl például Alex két évvel fiatalabb húgával, a nemzetközi kapcsolatok szakra készülő, vagány Lillával, aki nyitott minderre, annak ellenére, hogy sejti, mi van bátyja és Patrik között. Mind a két testvér bármit megtenne Patrik vonzalmáért, ugyanakkor egymásért is tűzbe mennének. De vajon mi lehet a kimenetele ennek a szokatlan szerelmi háromszögnek?... A meleg témát óvatosan boncolgató regény a témára nyitott fiatalok olvasmánya - meleg kamaszok számára kifejezetten ajánlható.

A könyvvásáron a következő kiadók köteteit vásárolhatjátok meg, zömmel kedvezményesen: Alexandra, Cartaphilus, Corvina, Európa, Gondolat, Holistic, Habeas Corpus Munkacsoort - Stop Férfierőszak Projekt, Inter Alia Alapítvány, Jelenkor, K.u.K., Kalligram, Katalizátor, Kossuth, Könyvmolyképző, L'Harmattan, Lazi, Labrisz Leszbikus Egyesület, Libri, Magvető, Masculus, Noran, Noran Libro, Queer Kiadó, Saxum, Scolar, Tilos az Á könyvek (Pagony Kiadó), Új Mandátum, Ulpius-ház, Underground, Unicus Hungary Kft.

Közel 100 LMBTQ témájú könyv a Budapest Pride Filmfesztiválon
Közel 100 LMBTQ témájú könyv a Budapest Pride Filmfesztiválon
Közel 100 LMBTQ témájú könyv a Budapest Pride Filmfesztiválon
Közel 100 LMBTQ témájú könyv a Budapest Pride Filmfesztiválon
Közel 100 LMBTQ témájú könyv a Budapest Pride Filmfesztiválon
Közel 100 LMBTQ témájú könyv a Budapest Pride Filmfesztiválon