A Budapest Pride rendezvényeinek házirendje

Budapest Pride házirend

Az alábbi Házirend a Budapest Pride által szervezett rendezvényekre érvényes. A Házirend mindig összhangban alkalmazandó a program helyszínének házirendjével (pl: zajkorlátozás, résztvevők életkorára vonatkozó korlátozás, stb.).

A rendezvényről való kizárás a programszervező jogköre. A programszervező az a személy vagy szervezet, aki a programnál (Facebook eseményben vagy Budapest Pride honlapján) szervezőként van feltüntetve, illetve ezt a helyszínen jelzi. A jelenlévő felelős programszervező a rendezvény kezdetén egyértelművé teszi, hogy ő a felelős a rendezvényért és jogában áll kizárni a rendezvényről azt a résztvevőt, aki az alábbi szabályszegések valamelyikét elköveti:

  • A rendezvény szellemiségével ellentétes, a rendezvény többi részvevőjében esetleg félelmet keltő megnyilvánulásokat tesz (homofóbia, transzfóbia, rasszizmus, stb)., aki fenyegetőzik vagy erőszakos magatartást tanúsít;
  • Ilyen üzeneteket közvetítő jelképeket vagy feliratokat jelenít meg ruházaton, zászlón, matricán, plakáton, stb.;
  • A szervezet manifesztójával (link) ellentétes szellemiségben szólal meg, nem tartja tiszteletben a rendezvény emberi jogi fókuszát, a többi résztvevőt védett tulajdonsága (szexuális orientáció, nemi identitás, nemi önkifejezés, etnikai hovatartozás, stb.) miatt sértő vagy megalázó megjegyzésekkel illeti;
  • A rendezvény célcsoportjával, az LMBTQ közösséggel szemben előítéletesen viselkedik;
  • Akadályozza, zavarja a rendezvény menetét, az esemény kereteit nem tartja tiszteletben. Amennyiben a programszervező úgy határozta meg, hogy csak jelentkezés útján szólalhatnak fel a résztvevők, ennek megszegése a rendezvény megzavarásának minősül;
  • Akadályozza a résztvevők érkezését a rendezvényre;
  • A rendezvényt az épületen kívülről vagy belülről folytatott zavaró vagy félelemkeltő tevékenységekkel próbálja meg megzavarni (kiabálás, dörömbölés, hangos zene vagy kihangosított beszéd);
  • Aki korábban hasonló rendezvényt megzavart;
  • Aki a rendezvény helyszínéről ki van tiltva.

Fenntartjuk a jogot arra, hogy az eseményről és a résztvevőkről videofelvételt készítsünk, azt nyilvánosságra hozzuk és büntetőeljárásban bizonyítékként felhasználjuk. Az így készült felvételeket a Budapest Pride adatkezelési tájékoztatójában foglaltaknak megfelelően tároljuk (link).

A Budapest Pride rendezvényeinek általános célja az LMBTQ közösség kulturális hagyományainak ápolása, a közösséget érintő kérdések megvitatása, a közösség erősítése. Aki az LMBTQ közösség tagjaiban félelmet keltően, megalázóan, vagy emberi méltóságukat csorbítva nyilvánul meg vagy viselkedik, az a rendezvényről azonnal kizárható.

Emellett a programszervező bármikor szabadon dönthet úgy, hogy kizár egy résztvevőt, amennyiben a rendezvény zavartalan lebonyolítása, vagy a többi résztvevő biztonságérzete ezt megkívánja.

Budapest Pride házirend