A Budapest Pride Fesztivál Házirendje

budapest pride felvonulás melegfelvonulás házirend szabályok fesztivál lmbtq

A házirend a Budapest Pride-on résztvevő összes rendezvényre érvényes. A Budapest Pride-on résztvevőnek tekintjük azokat a programokat, melyek megjelentek a Fesztivál programfüzetében (link), a honlapján (link), vagy a Facebook eseményei között (link) a június 7 és július 7 közötti időszakban.

A Házirend mindig összhangban alkalmazandó a program helyszínének házirendjével (pl: zajkorlátozás, résztvevők életkorára vonatkozó korlátozás, stb.).

A Budapest Pride Fesztivál programját a Budapest Pride-ot szervező Szivárvány Misszió Alapítványtól független civil csoportok, szervezetek és magánszemélyek szervezik, ezek alól kivételt képez: a Megnyitó, a Nyitóbuli, a Pride Academy, a Felvonulás, és a Rainbow Party, ahol a Budapest Pride szervezői szerepkört tölt be. A többi programnál a megjelölt szervezet (továbbiakban programszervező) a szervező, a Budapest Pride pedig a befogadó szerepét tölti be.

A rendezvényről való kizárás a programszervező jogköre. A programszervező az a személy vagy szervezet, aki a programnál (Facebook eseményben és Budapest Pride Honlapon) szervezőként van feltüntetve. A jelenlévő felelős programszervező a rendezvény kezdetén egyértelművé teszi, hogy ő a felelős a rendezvényért.

A Budapest Pride Fesztivál minden programja nyilvános vagy részben nyilvános, kivéve, ha a programszervező ezt másképp határozza meg a program leírásában. Részben nyilvánosnak tekintendő a program, ha az egy specifikus csoport (például: rapidrandi nőknek; rapidrandi pánszexuálisoknak) számára lett meghirdetve.

A Budapest Pride Fesztiválon a programszervezőknek jogában áll kizárni a rendezvényről azt a résztvevőt, akik az alábbi szabályszegések valamelyikét elköveti:

  • A rendezvény szellemiségével ellentétes, a rendezvény többi részvevőjében esetleg félelmet keltő megnyilvánulásokat tesz (homofóbia, transzfóbia, rasszizmus, stb).,aki fenyegetőzik vagy erőszakos magatartást tanúsít;
  • Ilyen üzeneteket közvetítő jelképeket vagy feliratokat jelenít meg ruházaton, zászlón, matricán, plakáton, stb.;
  • A szervezet manifesztójával (link) ellentétes szellemiségben szólal meg, nem tartja tiszteletben a rendezvény emberi jogi fókuszát, a többi résztvevőt védett tulajdonsága (szexuális orientáció, nemi identitás, nemi önkifejezés, etnikai hovatartozás, stb.) miatt sértő vagy megalázó megjegyzésekkel illeti;
  • A rendezvény célcsoportjával, az LMBTQ közösséggel szemben előítéletesen viselkedik;
  • Akadályozza, zavarja a rendezvény menetét, az esemény kereteit nem tartja tiszteletben. Amennyiben a programszervező úgy határozta meg, hogy csak jelentkezés útján szólalhatnak fel a résztvevő, ennek megszegése a rendezvény megzavarásának minősül;
  • Aki korábban hasonló rendezvényt megzavart.
  •  

A programokon a kezdéskor megjelentekkel való egyeztetés értelmében a programszervezőnek jogában áll felvételeket készíteni és azokat a felvételeket a Budapest Pride adatvédelmi szabályzata (link) szerint megőrizni.

A Budapest Pride Fesztivál célja az LMBTQ közösség kulturális hagyományainak ápolása, a közösséget érintő kérdések megvitatása, a közösség erősítése. Aki az LMBTQ közösség tagjaiban félelmet keltően, megalázóan, vagy emberi méltóságukat csorbítva nyilvánul meg vagy viselkedik, az a rendezvényről azonnal kizárható.

Emellett a programszervező bármikor szabadon dönthet úgy, hogy kizár egy résztvevőt, amennyiben a rendezvény zavartalan lebonyolítása, vagy a többi résztvevő biztonságérzete ezt megkívánja.

budapest pride felvonulás melegfelvonulás házirend szabályok fesztivál lmbtq