A Budapest Pride által szervezett gyűlések házirendje

budapest pride, budapest pride felvonulás, novák előd, szélsőjobboldaliak

A Házirend hatálya

Az alábbi Házirend a Budapest Pride által szervezett gyűlésekre érvényes. 

Minden olyan gyűlés a Budapest Pride által szervezett gyűlésnek minősül, amelyet részben vagy teljesen a Budapest Pride szervez, társszervezőként, vagy támogató rendezőként vesz részt annak megvalósításában.

 

A gyűlések célja

A Budapest Pride gyűléseinek általános célja az LMBTQ közösség érdekeinek képviselete, kulturális hagyományainak ápolása, a közösséget érintő kérdések tematizálása, a közösség erősítése egy kirekesztéstől mentes, nyitott, demokratikus és szabad társadalom létrehozásának elősegítése érdekében.

 

A gyűlés vezetője

A Házirend hatálya alá tartozó gyűlésekért a gyülekezési törvény szerinti vezető a felelős. A jelenlévő felelős vezető a gyűlés kezdetén egyértelművé teszi, hogy ő a felelős a gyűlésért. 

 

A gyűlés rendezői

A gyűlés szervezője, illetve vezetője a gyűlés békés lebonyolításához és a gyűlés rendjének fenntartásához kapcsolódó feladatai ellátásához megfelelő, a résztvevők várható létszámához igazodó számú, rendező segítségét veszi igénybe. A rendezők egységesen „rendező” feliratú karszalagot vagy mellényt viselnek, és a vezető utasításainak megfelelően járnak el.

 

A résztvevők

A gyűlés résztvevői kötelesek a Házirend szabályait megtartani. A résztvevők részvételükkel vállalják, hogy nem tanúsítanak a Budapest Pride manifesztójával és a gyűlés céljával ellentétes magatartást és elfogadják, hogy a rendezők jogosultak a gyűlésen való részvételt megtagadni és onnan kizárni azokat, akik a Házirendet megszegik.

 

Sajtónyilvánosság

A házirend hatálya alá tartozó gyűlések sajtónyilvánosak.

 

A részvétel megtagadása és a kizárás

A gyűlésen való részvétel megtagadása és a gyűlésről való kizárás a rendezők jogköre. Akitől a rendezők a belépést megtagadták, nem jogosult a gyűlés helyszínére belépni és azon részt venni. Akit a rendezők a gyűlésről kizártak, annak a gyűlés helyszínét azonnal el kell hagynia. 

A rendezők megtagadják a belépést attól a személytől, illetve kizárják a gyűlésről azt a személyt, aki az alábbi szabályszegések valamelyikét elköveti:

 • A gyűlés szellemiségével ellentétes olyan kijelentéseket tesz, melyek alkalmasak arra, hogy, a gyűlés résztvevőiben félelmet keltsenek  (ideértve különösen a homofób, transzfób, rasszista, szexista kifejezéseket), aki fenyegetőzik, fenyegető, illetve erőszakos magatartást tanúsít (a továbbiakban együtt: kirekesztő fellépés);
 • Mások emberi méltóságát sértő, azt csorbító kijelentést tesz;
 • A kirekesztő fellépést népszerűsítő, támogató vagy erre felhívó üzeneteket közvetítő jelképeket vagy feliratokat jelenít meg ruházaton, zászlón, matricán, plakáton, vagy más, a résztvevők és a gyűlésre belépni kívánók által látható módon.;
 • A szervezet manifesztójával (link) ellentétes szellemiségben szólal meg, nem tartja tiszteletben a gyűlés célját és emberi jogi fókuszát, a többi résztvevőt az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) 8. § szerinti védett tulajdonsága (különösen a szexuális orientáció, nemi identitás, nemi önkifejezés, etnikai hovatartozás) miatt sértő vagy megalázó megjegyzésekkel illeti;
 • A gyűlés célcsoportjával, az LMBTQ közösséggel szemben előítéletesen viselkedik;
 • Akadályozza, zavarja a gyűlés menetét, az esemény kereteit nem tartja tiszteletben;
 • Akadályozza további résztvevők érkezését a gyűlésre;
 • A gyűlést zavaró vagy félelemkeltő tevékenységekkel, kirekesztő fellépéssel próbálja megzavarni (kiabálás, hangos zene vagy kihangosított beszéd)
 • Aki korábban hasonló gyűlést megzavart;
 • Aki korábban nyilvánosan kirekesztő fellépést tanúsított az Ebktv. 8. § szerinti védett tulajdonsággal rendelkező személy vagy személyek csoportja ellen, vagy mások emberi méltóságát sértő, azt csorbító kijelentést tett.
 • A gyűlésen a rendezőknek jogukban áll felvételeket készíteni, illetve azokat a felvételeket a Budapest Pride adatvédelmi szabályzata (link) szerint megőrizni.

A fentieken túl a rendezők bármikor szabadon dönthetnek úgy, hogy kizárnak egy résztvevőt, vagy megtagadják a belépést, amennyiben a gyűlés zavartalan lebonyolítása, vagy a többi résztvevő biztonsága, biztonságérzete szempontjából ezt indokoltnak tartják.