A 27. Budapest Pride Fesztivál házirendje

A Házirend hatálya

Az alábbi Házirend a Budapest Pride Fesztivál összes rendezvényére és a Budapest Pride által szervezett progamjára érvényes.

Minden olyan rendezvény a Budapest Pride által szervezett rendezvénynek minősül, amelyet részben vagy teljesen a Budapest Pride szervez, társszervezőként, vagy támogató rendezőként vesz részt annak megvalósításában.

A Házirendet mindig a rendezvény helyszínének házirendjével összhangban kell alkalmazni (ide értve például a zajkorlátozást, résztvevők életkorára vonatkozó korlátozást, járványügyi korlátozást, stb.).

 

A rendezvények célja

A Budapest Pride rendezvényeinek általános célja az LMBTQ közösség kulturális hagyományainak ápolása, a közösséget érintő kérdések megvitatása, a közösség erősítése egy kirekesztéstől mentes, nyitott, demokratikus és szabad társadalom létrehozásának elősegítése érdekében.

 

A programszervező

A Házirend hatálya alá tartozó rendezvényekért a programszervező a felelős. A programszervező az a személy vagy szervezet, aki a programnál (ide értve főleg a program Facebook eseményében és / vagy Budapest Pride Honlapján) szervezőként van feltüntetve, és aki ezt a helyszínen jelzi. A jelenlévő felelős programszervező a rendezvény kezdetén egyértelművé teszi, hogy ő a felelős a rendezvényért.

 

A résztvevők

A rendezvény résztvevői kötelesek a Házirend szabályait és a rendezvény helyszínének szabályait egyaránt megtartani. A résztvevők részvételükkel vállalják, hogy nem tanúsítanak a Budapest Pride manifesztójával és a rendezvény céljával ellentétes magatartást és elfogadják, hogy a programszervező jogosult a rendezvényen való részvételt megtagadni és onnan kizárni azokat, akik a Házirendet vagy a rendezvény helyszínének házirendjét megszegik.

 

Sajtónyilvánosság

A házirend hatálya alá tartozó rendezvények a programszervezők ellenkező rendelkezésének hiányában nem sajtónyilvánosak.

 

A részvétel megtagadása és a kizárás

A rendezvényen való részvétel megtagadása és a rendezvényről való kizárás a programszervező jogköre. Akitől a szervező a belépést megtagadta, nem jogosult a rendezvény helyszínére belépni és azon részt venni. Akit a szervező a rendezvényről kizárt, annak a rendezvény helyszínét azonnal el kell hagynia.

A szervező megtagadja a belépést attól a személytől, illetve kizárja a rendezvényről azt a személyt, aki az alábbi magatartások valamelyikét tanúsítja:

a rendezvény céljával ellentétes olyan kijelentést tesz, mely alkalmas arra, hogy a rendezvény résztvevőiben félelmet keltsen  (ideértve különösen a homofób, transzfób, rasszista, szexista kifejezéseket), aki fenyegetőzik, fenyegető, illetve erőszakos magatartást tanúsít (a továbbiakban együtt: kirekesztő fellépés);

mások emberi méltóságát sértő, azt csorbító kijelentést tesz;

a kirekesztő fellépést népszerűsítő, támogató vagy erre felhívó üzeneteket közvetítő jelképeket vagy feliratokat jelenít meg ruházaton, zászlón, matricán, plakáton, vagy más, a résztvevők és a rendezvényre belépni kívánók által látható módon;

a szervezet manifesztójával  ellentétes szellemiségben szólal meg, nem tartja tiszteletben a rendezvény célját és emberi jogi fókuszát, a többi résztvevőt az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) 8. § szerinti védett tulajdonsága (különösen a szexuális orientáció, nemi identitás, nemi önkifejezés, etnikai hovatartozás) miatt sértő vagy megalázó megjegyzésekkel illeti;

a rendezvény célcsoportjával, az LMBTQ közösséggel szemben előítéletesen viselkedik;

akadályozza, zavarja a rendezvény menetét, az esemény kereteit nem tartja tiszteletben - a rendezvény megzavarásának minősül különösen, ha a programszervező arról szóló döntését, hogy csak jelentkezés vagy más előzetes jelzés útján szólalhatnak fel a résztvevők, nem tartja tiszteletben, illetve megszegi;

akadályozza további résztvevők érkezését a rendezvényre;

a rendezvényt az épületen kívülről vagy belülről folytatott zavaró vagy félelemkeltő tevékenységgel, kirekesztő fellépéssel próbálja megzavarni (pl. kiabálás, dörömbölés, hangos zene vagy kihangosított beszéd, stb.);

aki korábban hasonló rendezvényt megzavart;

aki korábban nyilvánosan kirekesztő fellépést tanúsított az Ebktv. 8. § szerinti védett tulajdonsággal rendelkező személy vagy személyek csoportja ellen, vagy mások emberi méltóságát sértő, azt csorbító kijelentést tett;

aki a rendezvény helyszínéről ki van tiltva.

A fentieken túl a programszervező bármikor szabadon dönthet úgy, hogy kizár egy résztvevőt, vagy megtagadja a belépést, amennyiben a rendezvény zavartalan lebonyolítása, vagy a többi résztvevő biztonsága, biztonságérzete szempontjából ezt indokoltnak tartja.

 

Kép- és hangfelvétel készítése

 

A programokon a programszervezőnek jogában áll felvételeket készíteni, illetve azokat a felvételeket a Budapest Pride adatvédelmi szabályzata szerint megőrizni.