Az egyenlő házasság megítélése a magyar társadalomban

Az azonos nemű párok házasságkötését a magyarok 36 százaléka támogatja, míg 56 százalék ellenzi a Budapest Pride és az Integrity Lab legújabb, országos reprezentatív közvélemény-kutatása szerint. Az örökbefogadáshoz való jog támogatása számottevően magasabb: a megkérdezettek 46 százaléka nem zárná ki az azonos nemű párokat ebből a lehetőségből. A társadalom 60 százaléka vélte úgy, hogy a meleg, leszbikus és biszexuális embereknek ugyanolyan jogokkal kéne rendelkezniük, mint mindenki másnak.

Az egyenlő házasság megítélése a magyar társadalomban

Az azonos nemű párok házasságkötését a magyarok 36 százaléka támogatja, míg 56 százalék ellenzi a Budapest Pride és az Integrity Lab legújabb, országos reprezentatív közvélemény-kutatása szerint. Az örökbefogadáshoz való jog támogatása számottevően magasabb: a megkérdezettek 46 százaléka nem zárná ki az azonos nemű párokat ebből a lehetőségből. A társadalom 60 százaléka vélte úgy, hogy a meleg, leszbikus és biszexuális embereknek ugyanolyan jogokkal kéne rendelkezniük, mint mindenki másnak.

A nők és a diplomások támogatóbbak

A nők közel 40 százaléka támogatja az egyenlő házasságot, szemben a férfiak egyharmados arányával. Mellettük a felsőfokú végzettségűek között átlag feletti a támogatók aránya: a diplomások 43 százaléka helyeselné, ha az azonos nemű párok is házasodhatnának. A nemzetközi trendekkel ellentétben azonban a legfiatalabbak között nem volt kimagasló az azonos nemű párok házassága melletti kiállás, és a korábbi mérésekkel szemben nem a budapestiek a legtámogatóbb közösség.

A vallásosság polarizál a legjobban

Messze a legmagasabb arányban – 75 százalékban – azok utasítják el az azonos nemű párok házasságát, akik az egyház tanítása szerinti vallásosnak tartják magukat, a tudatosan nem-vallásosok csoportja pedig a leginkább támogató közeg: körükben 47-47 % a támogatás és az elutasítás aránya. Az elutasítás aránya jóval alacsonyabb a többi, nem egyházian vallásos csoportban - tehát alapvetően nem a vallásosság, hanem annak egyházi szabályok szerinti formája az, amely nagy különbséget jelent a támogatás szempontjából.

Jól látható jobb-bal törésvonal

Egyértelmű a különbség a jobb és baloldali-liberális pártok szimpatizánsai között: előbbiek elutasítóbbak, míg utóbbiak támogatóbbak az azonos nemű párok házassága kapcsán. Az ellenzők a Fidesz-szavazók között vannak a legnagyobb arányban (71 %). Az Együtt, Párbeszéd, Liberálisok, valamint az LMP és a DK szavazóinak abszolút többsége támogatná az egyenlő házasságot, míg az MSZP szavazói a leginkább megosztottak.

Az azonos nemű párok házassága a szeretetről és elköteleződésről szól, nem politikai állásfoglalás

A kutatás alapján kijelenthető, hogy a válaszadók döntően nem politikai mozgalomnak látják az egyenlő házasságért való kiállást: mindössze 13 százalék vélte úgy, hogy politikai állásfoglalás lenne a motivációjuk. Ezzel szemben a magyarok kétharmada válaszolt úgy, hogy az azonos nemű párok azért szeretnének összeházasodni, hogy szeretetüket és elköteleződésüket kifejezzék.

Kevésbé hagyományos a társadalom, mint a jobboldali pártok állítják

Az eredmények alapvetően cáfolják a magyar társadalomról sokakban élő, alapvetően konzervatív képet a házassággal kapcsolatban: a válaszadók túlnyomó többsége, mintegy 80 százaléka nem talál kivetnivalót abban, hogy egy pár házasság nélkül éljen együtt, és kétharmaduk azzal sem ért egyet, hogy akik gyereket szeretnének, ahhoz mindenképpen össze kéne házasodniuk. A megkérdezettek 60 százaléka pedig elutasítja azt - az ellenzők körében gyakran felmerülő érvet - is, hogy az azonos nemű párok házassága veszélyeztetné a magyar családokat és gyermekeket.

A magyarok negyedének van LMB barátja, ismerőse

A megkérdezettek közel 26 százaléka válaszolta, hogy van leszbikus, meleg vagy biszexuális ember az ismeretségi körében, amely egyértelmű növekedést mutat a korábban végzett kutatások eredményeihez képest. Ők a teljes társadalomhoz képest jelentősen, 10 százalékponttal nagyobb arányban, 46 %-ban támogatják az azonos nemű párok házasságát, hazánkban is igazolva azt az összefüggést, hogy aki személyesen ismer LMBTQ embereket, az támogatóbb lesz akár a házasság, akár más jogegyenlőségi, jogkiterjesztési kérdésekben.

A többség szerint a hátrányos megkülönböztetés valódi és rendszeres probléma

A válaszadók abszolút többsége szerint a meleg, leszbikus vagy biszexuális embereket ma rendszeresen éri hátrányos megkülönböztetés – minden második ember értett ezzel egyet. Ugyanakkor bár a társadalom hatoda szerint rendszeres az LMB emberek hátrányos megkülönböztetése, mégsem támogatják az azonos nemű párok jogegyenlőségét. 

Letölthető fileok