Roma Boys – film és panelbeszélgetés

Roma boys

“Egy olyan társadalomról álmodom, ahol mindenki megvalósíthatja önmagát. Ez az, amiért olyan szociális változásokat szeretnék, amelyből a társadalom legsebezhetőbb rétegeinek is haszna származhatna.“ - David Tišer. A film után meghívott vendégeinkkel beszélgetünk. Az esemény az MTA TK KI közös szervezésében valósul meg.

Mind a roma, mind az LMBTQ emberekkel kapcsolatban jelentős számban léteznek tudományos kutatások, nagy számban állnak rendelkezésre publikációk, és rendszeresek mindkét témában a nyilvános viták. Ennek ellenére a roma LMBTQ embereket, mint társadalmi csoportot, továbbra is a jelentős peremre szorítás és tabu övezi, így ez a csoport társadalmi szinten gyakorlatilag láthatatlan. Némelyek azt állítják, hogy a két csoport (a romák és az LMBTQ emberek) tagjai genetikailag kódoltan “deviánsak”. Mások a többségtől való eltérés okát a társadalmi-gazdasági, kulturális, nyelvi és „életvitelbeli” különbségekben látják.

A találkozó a többszörös (vagy interszekcionális) diszkrimináció szemszögéből tárgyalja a roma LMBTQ emberek helyzetét, akik az elnyomás sajátos formáival szembesülnek a társadalomban – amit a rasszizmus, az idegengyűlölet, a homofóbia és transzfóbia egyszerre jellemez.

A kerekasztal beszélgetés a marginalizált identitások összetettségére fókuszál, és tárgyalni fogja a többszörös elnyomást és az annak következtében megvalósuló identitásformálódás sajátos működését a roma LMBTQ emberek közösségében.

Beszélgetőpartnerek:
Máté Dezső (MTA TK KI)
Farkas László (Social media director / gypsyROBOT.tv)
Daróczi Anna (Roma feminista)
Nagy Szilvia (SZMA elnök)
Pápai Reni ( OR-ZSE hallgató)

Moderál: Rövid Márton

2010 Csehország, 30’
R: Rozálie Kohoutová

A beszélgetés az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával valósul meg.