Erotikus vs. pornográf: Határkeresés és beszélgetés az Aurórában 2014.12.12. 18:00

Egy feminista és antirasszista szemlélettel működő LMBTQ szervezet önkénteseiként, aktivistáiként régóta foglalkoztat minket, hogy milyen ábrázolások „számítanak” pornográfnak, illetve erotikusnak és miért. Hol a határa aaz erotikusnak és a pornográfnak? Teret adhat-e a pornográf ábrázolásnak mint az elnyomás egyik formájának egy ilyen aktivistacsoport? A kérdés konkrét kiállítások, filmvetítések összeállítása során merült fel bennünk, de ennél tágabb kontextusban foglalkoztat minket, hogy hol van, ha van a művészi szabadság határa az ábrázolásban. 

Mikor? 2014.12.12. 18:00
Hol? Auróra (Auróra utca 11., Budapest, Hungary, 1084)

*Mi a hagyománya a (női) test ábrázolásának, megjelenésének a művészetben? Vannak-e eltérések képzőművészeti és filmművészeti alkotások között? 
*Meddig esztétikailag értékelhető és honnantól elnyomó egy ábrázolás? 
*Van-e egyáltalán és ha igen, hol határa az erotikusnak és a pornográfnak a művészetben?
*Milyen tanulságokat jelent ez egy aktivistacsoport számára?

A beszélgetés célja elsősorban, hogy a fenti témákról való gondolkodást stimulálja az aktivista-közösségben és nem az, hogy kész válaszokkal szolgáljon a fenti kérdésekre. 

Vendégeink:
***Karas David, elnök, Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület
***Muskovics Gyula, kurátor, tranzit.hu
***Simon Zsuzsanna
***Süvecz Emese, a Patent Egyesület munkatársa
***Varga Tünde Mariann MKE, Képzőművészet-elméleti Tanszék, egyetemi adjunktus (felkérve)