Budapest Pride Felvonulás 2015 Házirend

A felvonuláshoz csatlakozhat bárki, aki egyetért a Budapest Pride céljával és eszmeiségével.

A szervezői bilétával rendelkező szervezők és a láthatósági mellénnyel jelölt menetkísérők a rendezvény rendjét a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény (Gyülekezési törvény) rendelkezésének megfelelően a Rendőrséggel együttműködve biztosítják. A menetkísérők és a Rendőrség kéréseit mindenkinek be kell tartania.

A szervezők és menetkísérők a rendezvényen való részvételt belépéskor, vagy a rendezvény folyamán bármikor megtagadhatják, ha úgy látják, hogy az adott személy részvétele nem támogatja a rendezvény célját, vagy békés lebonyolítását, így különösen, ha:

 • az illető gyűlöletkeltő, uszító, bármely társadalmi csoporttal szemben kirekesztő feliratot / zászlót akar behozni, ilyen jelszavakat hangoztat, esetleg láthatóan ilyen tetoválása, ruházata van;
 • az illető megtagadja a táskája tartalmának bemutatását, a nála lévő italba belekortyolást;
 • az illetőnél a rendezvényen tiltott tárgy (lásd lent) van;
 • az illetőnél póráz (és nagy testű kutyánál szájkosár) nélküli, esetleg agresszív természetű kutya van;
 • az illető ellenségesen nyilvánul meg a résztvevőkkel, a Budapest Pride céljaival, vagy a menetkísérőkkel szemben;
 • az illető eltakart arccal, vagy éppen ellenkezőleg, szeméremsértést megvalósító módon próbál részt venni a rendezvényen.

A belépésről valamint a részvételről való döntést kizárólag a szervezők és a menetkísérők hozzák meg, és azt sem a helyszínen, sem később nem kell indokolniuk.

A rendezvény területére nem hozható:

 • fegyver, így 8 cm-nél nagyobb pengéjű bicska, kés, gázspray, baseball ütő, ostor, lőfegyver, kard, díszkard, vagy bármi egyéb olyan tárgy, amit a menetkísérők fegyverként használhatónak tartanak;
 • robbanó, villanó és egyéb pirotechnikai anyagok;
 • italon, gyógyszeren és naptejen kívül bármilyen folyadék, különös tekintettel a maró vagy intenzív szagú folyadékokra, festékekre;
 • üveg (ideérve az üveges italokat; csak dobozos és műanyag italokat engedünk be)
 • bontott állapotban lévő alkoholos ital;
 • nyers, vélhetően nem étkezési célra szolgáló élelmiszerek (paradicsom, tojás stb);
 • a Budapest Pride céljaival ellentétes üzenetű transzparens, plakát, szórólap, egyéb felület, aminek megítélése a menetkísérők hatásköre;
 • valamint bármi egyéb olyan tárgy, amit a menetkísérők a rendezvény biztonságára nézve veszélyesnek tartanak.

A rendezvény beléptetőpontján nem állhat meg senki, itt táska-átvizsgálás után kötelező a továbbhaladás, hogy a beléptetés folyamatosságát ne akadályozzák.

A rendezvény területe továbbra is közterület, így a résztvevőkre a közterületeken érvényes törvények és rendeletek változatlanul érvényesek, így például az alkoholfogyasztás tilalma (közterületi alkoholfogyasztás szabálysértés), vagy a nemi szervek láthatóvá tételének tilalma (szeméremsértés szabálysértés, súlyosabb esetben bűncselekmény). A Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvényeken tilos eltakart arccal megjelenni (rendzavarás szabálysértés). Ezek előfordulásakor a Rendőrség is intézkedést kezdeményez, valamint az illető a rendezvényről kizárásra kerül.

Mindezeken felül a rendezvény területén kerékpáron csak az arra kijelölt helyen lehet közlekedni, azon kívül csak tolva azt. Görkorcsolyán és gördeszkán pedig csak mások épségét nem veszélyeztetve szabad közlekedni.

A rendezvény területén – mint minden Gyülekezés törvény hatálya alá tartozó rendezvényen – további jóváhagyás nélkül bárkiről kép- és hangfelvételt készíthet bárki, így újságíró, rendőr, menetkísérő vagy résztvevő.