Egy diktatúra kialakulóban – A Budapest Pride tiltakozik az Alaptörvény és annak 4. módosítása ellen

A Budapest Pride elítéli az Alaptörvényt és annak 4. módosítását. Támogatja mindazokat a civil kezdeményezéseket, tiltakozásokat, polgári engedetlenségi akciókat, amelyek a demokrácia, az alkotmányosság és a jogállam széttiprására hívják fel a figyelmet, valamint ez ellen békés eszközökkel tenni igyekeznek.

A szabadságjogok elidegeníthetetlenségét, az egymás iránti szolidaritást és a társadalmi felelősségvállalást mi, a Budapest Pride szervezői alapértéknek tartjuk, és állampolgári kötelességünknek érezzük kiállni minden jogfosztott csoport mellett mind önálló szervezetként, mind a civil összefogás részeként. Hisszük, hogy egy olyan államban, ahol vannak, akiket másodrendű állampolgárként kezelnek, nem csak az érintettek szabadsága sérül, hanem az egész társadalomé.

Elítéljük, és antidemokratikusnak tartjuk azt a kormányzást, amely kirekesztő és elnyomó módon sorra tapossa el kisebbségi csoportok jogait és szabadságát. Felháborítónak tartjuk, hogy az Alaptörvény 4. módosítása kimondja az egyetemi hallgatók röghöz kötését, az egyetemek gazdasági autonómiájának felszámolását, a hajléktalan emberek hatósági üldözésének lehetőségét, a szólásszabadság, a független igazságszolgáltatás, a szabad választási kampány korlátozását, 22 év alkotmánybírósági döntéseinek érvénytelenítését, az egyházak közötti diszkrimináció lehetőségét, valamint az Alkotmánybíróság jogköreinek csökkentését, és nem utolsó sorban kizárja a család fogalmából a gyermektelen, az élettársként együtt élő és az azonos nemű párokat.

Elítéljük, hogy az Alaptörvény határozza meg, mely közösségek számítanak családnak, és melyek nem. Hisszük, hogy a család olyan közösség, melyet az azt alkotó egyének annak tekintenek. Továbbá hisszük, hogy a házasság egy olyan jogi kötelék, melyet elérhetővé kell tenni minden olyan pár számára, melynek tagjai nagykorúak, azonos vagy különböző neműek és önként, szabad akaratukból választják ezt a köteléket.

A Budapest Pride hivatalosan csatlakozott a múlt szombaton megrendezett civil tüntetéshez, és támogatásunkról biztosítottuk a hétfő esti, budai Várban lezajlott demonstrációt és annak szervezőit is. A hétfői civil és érdekképviseleti felszólalók közt volt a Budapest Pride egyik szervezője, Hanzli Péter, aki a Magyar LMBT Szövetség nevében kiemelte, hogy a módosítás kirekeszt sok százezer azonos nemű párt a család fogalmából, és ezzel az Alaptörvény diszkriminatív, és az európai normákkal teljesen szembemegy.

Elítélünk minden olyan hatalmat, amely a békés tüntetés és polgári ellenállás formáit erőszakosnak és társadalomellenesnek igyekszik beállítani. Hisszük, hogy a most tapasztalt társadalmi felelősségvállalás és szolidaritás ereje hegyeket képes mozgatni. Mindenkit arra kérünk, hogy ne féljen felemelni a szavát saját és mások szabadságának védelmében egy a szabadságjogokat és egyenlőséget nem tisztelő hatalom ellen!